Träbåtsdagen / Puuvenepäivä

20 Juli 2019 kl. 12.00–18.00
Utflykt med träbåtar till hemligt mål / Retki puuveneillä salaiseen kohteeseen